İlginizi Çekebilir
 1. Ana Sayfa
 2. Pazarlama

Pazarlama ile Satış Arasındaki Farklar

Pazarlama ile Satış Arasındaki Farklar
+ - 0

Ticaretin gerekliliklerinin en temelinde pazarlama yer almaktadır.

Ürünün ne kadar iyi olduğunun yanında iyi sunulması da önem arz eder. Günümüzün gelişen imkânlarıyla pazarlama stratejileri oldukça çeşitlilik göstermektedir. Pazarlama nedir diye soranlar genelde bu kavramla birlikte satış kavramı ile karşılaşır. Pazarlama ve satış, ticarî süreçlerde en önemli noktalar olarak değerlendirilir. Bir organizasyonda yer alan işletme araçlarıdır.

Pazarlama, tüketiciye ulaştırılacak ürünün üretimden tüketiciye ulaşana kadar olan sürecini ve sonrasını kapsar. Tüketicinin ilgisini ürüne çekme pazarlamanın önemli görevlerindedir. Satış, pazarlamanın ulaşmak istediği hedeftir. Üretilen veya sunulan ürünlerin alıcıya ulaşması süreci ise satış olarak ifade edilir. Mal ve hizmetlere, müşterinin ödediği ücret karşılığında sahip olması satış olarak değerlendirilir.

Pazarlama ile Satış Arasındaki İlişki Nedir?

Pazarlamanın görevlerinden birinin müşterinin dikkatini ürüne çekmek olduğunu ifade ettik. Müşterinin ilgisini ürüne çekmenin belirli yöntemleri bulunmaktadır. Bu yöntemleri icrâ etmek için planlamalar yapılmalı ve işinin ehli ekipler görevlendirilmelidir. Pazarlamada hedefler belirlendikten sonra pazarlamanın yapılacağı kanallar seçilir. Belirlenen pazarlama ekibi için kampanya bütçeleri oluşturulur. Üretimin ardından reklam süreçleri, ürünün sunulması, fiyatlandırılması pazarlamanın işleyişi arasında değerlendirilir.

Pazarlamanın ardından hedefin satış olduğu bilinmektedir. Pazarlamanın tamamlanmasının ardından alıcıya ulaştırılması ve alıcının belirli meblağ karşılığında ürünü alması satış süreci olarak ifade edilir. Pazarlama ile satış arasındaki ilişki nedir diye soracak olursanız genel olarak bu şekilde ifade edilebilir.  Şirketin belirlenen gelir hedefine ulaşmak amacıyla düzenlediği işletme organizasyonunda ürünün alıcının dikkatine sunulması pazarlama, alıcının ürüne ulaşması satış departmanlarının görevlerinin genel şeklidir.

Pazarlama ve Satış Hangi Konularda Birbirinden Ayrılır?

Satış ve pazarlama arasındaki farklar nelerdir genel olarak ifade etmeye çalışacağız.

 • En temel ayrılık noktaları ihtiyaç durumlarıdır. Pazarlama, tüketiciye ihtiyaç oluştururken satış, mevcut olan ihtiyacı karşılamayı amaçlamaktadır.
 • Pazarlamanın esas olarak aldığı kazanç net kârdır. Satış toplam gelirle ilgilenir. Satış alanının genel dikkati ciro üzerindedir.
 • Satış odaklandığı temel mevzu üründür. Pazarlama ise müşteriye odaklanır. Müşterinin ihtiyaçlarını irdeler.
 • Satışın yapılması üretimden sonra gerçekleşir. Üretilen ürüne bağlı olarak işlemler düzenlenir.  Pazarlama ise müşterinin talebine göre üretimi belirler. Bu doğrultuda ürünler ve hizmetler ortaya konulur.
 • Satış daha sonuç odaklı ve kısa vadeli planlamalar ile ilerler. Pazarlamada, uzun vadede sonuç alacağı planlar yapılır.
 • Satışta görüşmeler genellikle daha yüzeyseldir. Pazarlamada bir süreç yönetimi söz konusudur. Pazarlama yöntemleri ve taktikleri dikkatle uygulanır.
 • Pazarlama müşteriyi ürüne doğru ya da şirkete çeker. Satış, gelen müşteriyi söz konusu ürünü veya hizmeti alarak geri dönmesini sağlar.

Bu doğrultuda satış ve pazarlama bölümleri şirketlerin başarıları için önem arz eder. İki bölüm arasında uyum olması elzem bir durumdur.

Pazarlama Neden Sadece Satıştan İbaret Değildir?

Birçok kurum ve kişi, pazarlamanın satışla aynı kavram olduğunu düşünür veya ifade eder. Genel algının aksine pazarlamanın satış olmadığı bilinmelidir. Satış, pazarlamanın bir parçası şeklinde atfedilir. Ancak pazarlama satıştan daha fazlasını içinde barındırır. Birçok farklı sürecin bir arada bulunduğu bir alandır. Pazarlamanın ürün ortaya çıkmadan başlaması bu noktada bilinmelidir. Zira satış ürün veya hizmet ortaya çıktıktan sonra başlayan bir süreçtir. Bu nedenle satış nedir diye soranlara satışın pazarlama olmadığı net bir şekilde belirtilir.

Pazarlama ile ilgili genel düşüncelerden biri de pazarlama işlerinin şirketin yalnızca bir bölümüne ait olduğu düşüncesidir. Kurumsal şirketlerde tüm departmanlar pazarlama mantığıyla hareket etmek zorundadır. Müşterinin temele alındığı bir ticaret döneminde yalnızca bir departman olarak pazarlama hareketi başarı ile sonuçlanmayabilir. Elbette bir ekibin bu süreçlerle ilgilenmesi şarttır. Diğer bölümler de pazarlama mantığını bilmeli ve müşteri ile iletişimdeyken her daim bunu göz önünde bulundurmalıdır.

Müşteri ile Tüketici Arasındaki Fark Nedir?

Pazarlama ve satış süreçlerinin ana odak noktası müşterilerdir. Bu nedenle müşteriler için kullanılan tüketici kavramı tam anlamıyla birbirini karşılamamaktadır. Müşteri ile tüketici arasındaki fark nedir genel şekliyle belirteceğiz. Pazarlama için bu fark önem arz eder. Farkları şu şekilde ifade edebiliriz:

 • Satıcıdan ürün veya hizmet alan kişiye müşteri denilir. Bu ürün ve hizmetleri kullanan ya da tüketen kişiye tüketici denilmektedir.
 • Müşteri diğer bir deyişle alıcı olarak da atfedilir. Tüketici aldığı ürünün kullanıcısı konumundadır.
 • Tüketici; aile, bir grup veya birey olabilir. Müşteri ise bir şirket veya bir birey olabilir.
 • Tüketiciler bazı durumlarda ürünlerin bedellerini ödemeyebilir. Bir hediye aldıysa tüketici, aldığı hediyenin bedeli farklı bir kişi tarafından ödenebilir. Bu durumlarda tüketici bedel ödemeden ürüne sahip olur. Müşteri ise ürünün bedelini mutlaka ödeyerek alır. Aldığı ürünün bedelini başka kişiler tarafından tedarik edebilir.
 • Müşteri, aldığı mal veya hizmetler başka kişilere satmak amacıyla alabilir. Kişisel kullanım için de alabilir. Tüketici ise yalnızca ürün veya hizmetleri tüketmek amacıyla temin eder.

Bu ölçütler göz önüne alındığında her müşterinin tüketici olmadığı fakat bazı durumlarda müşteri ve tüketicinin aynı olduğu izah edilebilir.

Yazıyı Dinlemek İçin;

Yorum Yap