1. Ana Sayfa
 2. Pazarlama

Dijital Pazarlamada Sürdürülebilirlik Nasıl Sağlanır?

Dijital Pazarlamada Sürdürülebilirlik Nasıl Sağlanır?
+ - 0

Günümüzün popüler dijital terimleri arasında yer alan sürdürülebilirlik, neredeyse her alanda kullanılmaya başlandı.

Kavram, anlam olarak incelendiğinde sürekli ve daimi olmak anlamlarına gelir. Üretimde sürdürülebilirlik dendiğinde ise mevcut düzeni korumak için alınan bazı önlemleri ifade eder. Dijital pazarlamada sürdürülebilirlik genel olarak bu anlamları kapsar.

Mevcut düzeni koruma çalışmaları, insanlığa daha iyi bir miras bırakmak için gereklidir. Gelecek nesillerin ihtiyaçlarını düzgün şekilde karşılayabilmesi için her alanda sürdürülebilirlik çalışmalarına yer verilmelidir.  Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri bünyesinde, Birleşmiş Milletler her alanı kapsayan bir genelge yayınladı. Üç ana dalda açıklamalara yer veren bu genelgede; iklim krizi ve ekonomik büyüme gibi konular da yer aldı.  Günümüzde sürdürülebilir bir yaşam için her alandan işletmeler üstüne düşeni yapmalıdır.

Dijital alana bu açıdan bakıldığında, soyut üretimden oluştuğu için atık üretmediği düşünülebilir. Çevresel atığın gözle görülür bir kapsamda yer almadığı dijital dünya, yürütülen her proje için belli bir enerjini gerektiği alandır. Enerjinin oluşturulması adına çoğunlukla yenilenemeyen enerji kaynaklarından yararlanılır. Bu kaynakların tüketilmesi ve hızlı kullanılması ise küresel ısınmanın başlıca sebepleri arasında yer alır.

İnternet ve interneti destekleyecek sistemlerin, her yıl yaklaşık olarak 900 milyon ton karbondioksit ürettiği de bir gerçek olarak, önümüzde durmaktadır.

Dijital Pazarlamada Sürdürülebilirlik Çalışmaları

İnternet ve ona bağlı sistemlerin çevreye verdiği zararın önlenmesi için bazı çalışmaların yapılması gerekir. Kısa sürede alınacak önlemler, büyük çapta bir uyanışı beraberinde getirebilir. İnternet kullanıcıları ve işlerini dijital alanda yürüten kişiler, sürdürülebilirlik çalışmalarının içeriği hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

Dijital pazarlamada sürdürülebilirlik sağlanması için şu adımlar uygulanmalıdır:

 • Gereksiz fotoğraf, dosya ve videoların tümü silinmelidir. Bunların hepsi, dijital atık olarak cihazlarımızda yer alır. Biz onlarını kullanmasak bile dijital atıklar arka planda enerji kullanmaya devam eder.
 • Tarama geçmişi düzenli aralıklarla silinmelidir.
 • Otomatik senkronizasyon ve konum servisi gibi cihaz uygulamaları kapalı tutulmalıdır.
 • Dosyalar olabildiğinde küçük boyutlarda tutulmalıdır.
 • Çöp kutusu düzenli aralıklar halinde temizlenmelidir.
 • Mail ve diğer aboneliklerin en aza indirilmesi gerekir.
 • E-posta kullanımı en az seviyede tutulmalıdır. Gereksiz durumlarda mail gönderiminden kaçınılmalıdır.
 • Ağır ve hacimli dosyalar eklenmemeli, bunun yerine aktarma seçeneği tercih edilmelidir.

Bu yöntemler kullanılarak uzun vadede, kalıcı çözümler edinilebilir. Sürdürülebilir pazarlama yöntemleri içinde, bu hususlara özenle dikkat edilmelidir.

Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilir Pazarlama

Günümüzde çoğu şirket çalışmaları esnasında, dijital dönüşüm hedeflerine yer verir. Bütünleşik yaklaşıma sahip projelere imza atmak, çalışmalarını daha yenilikçi ve verimli hale getirir. Zihinlere yerleşen marka olgusunun daha ilgi çekici hale gelmesi için tüm işletmelerin akılda kalıcı içeriklere sahip reklamlar üretmesi gerekir. Dijital dünya, bu alanda işletmelerin kullanacağı en verimli alanlardan birisi olarak öne çıkar.

Dijital dünyanın sağladığı avantajlar, müşteri ve markayı birbirine yakınlaştırır. Sınırların ortadan kalkması, pazarlama faaliyetlerinin daha şeffaf ortamlarda yapılmasına imkan sağlar. Profesyonel kurumlar dijital dönüşüm ile markaları için ilgi çekici pazarlama yöntemlerine başvurur. Farklı pazarlama stratejilerine uyum sağlayan markalar, sürdürülebilirliklerini de arttırır.

Geçmişteki güçlü markaların aksine, günümüz markalarının daha fazla düşünmesi gereken alan bulunur. Bunlardan en önemlisi ise küresel sorunların yaşamlarımızı daha zor hale getirmesidir. Bu alanda çalışma yapmak isteyen şirketler, çeşitli dijital pazarlamada sürdürülebilirlik yöntemlerine başvurur. Başarılı bir strateji elde eden şirketler, uzun vadede başarıyı yakalar.  Farklı sorunlara uygun çözümler üretmek, şirketlerin kalıcılığını arttırır. Daha etkili pazarlama stratejilerinde bulunmalarını sağlar.

Sürdürülebilir Pazarlamanın Önemi

Günümüz politikaları ve dünya üzerinde yer alan lobilerde küresel ısınma tartışmaları gün geçtikçe farklı bir boyut kazanıyor. Doğaya zarar veren insan sayısının artması, dünyamız için tehlike çanlarının artmasına neden olmaktadır. Doğa dostu tüketici kavramının ortaya çıkması, şirketleri de politikalarında değişikliğe götürmeye zorluyor. Tüketicilerden gelen talepler, işletmeleri doğa dostu bir politika edinmeye yönlendirmektedir.

Dijital pazarlamada dönüşüm, dijital alanda yaşanan bazı farkındalıkları kapsar. Tüketicilerin bilinçlenmesi her alanda sürdürülebilir faaliyetlere yönelmelerini sağlar. Çevre bilincinin geliştirilmesi adına, dijital dünyada da ciddi önlemler alınmaya başlandı. E-ticaret alanında organik ürünlerinin satışının çoğalması, tüketici davranışlarının üretime yansıması olarak yorumlanabilir.

Her alanda olduğu gibi dijital dünya da kullanıcıların tercih ve yönelimlerinden oldukça etkilenir. Son zamanlarda insanların doğal olana yönelmesi, bu alandaki ürün tercihlerinin farklılaşması gibi nedenler, pazarlama alanında ciddi değişimlere yol açtı. Organik ürünlerin artması, doğal malzemeden üretilen ürünlerin çoğalması gibi durumlar en net örnekler olarak karşımıza çıkar. Bu kapsamda kullanıcıların istek ve taleplerini karşılamak adına çoğu şirket mevcut politikalarında dijital pazarlamada sürdürülebilirlik çalışmalarına yön verdi.

Sürdürülebilir Pazarlama Bileşenleri

Her geçen gün artan toplumsal farkındalık, şirketlerin sürdürülebilir pazarlama alanına yönelmesine neden oldu. Tüketicilerin seçtikleri ürünler ve internet aramaları, özellikle e-ticaret alanında büyük değişimlerin yaşanmasını sağlar. Satış prensiplerinin değişmesine ek olarak, kargo ve teslimat alanında bazı değişimlerin yaşandığı görülür. Bu değişimler arasında, kargo paketleme esnasında plastik kullanılmaması gibi detaylar dikkat çeker.

Sürdürülebilir pazarlama bileşenleri alanında, ilerlemek isteyen şirketlerin şu alanlara özel olarak dikkat etmesi gerekir:

 • Tüketici kitlelerinden gelen talepler doğru analiz edilmelidir. Tüketici taleplerinin doğru anlaşılması, ürünlerin uygun şekilde pazarlanmasını sağlar. Firmaların satışa başlamadan önce, satış yapacakları hedef kitleyi iyi tanıması gerekir.
 • Bir diğer önemli etken ise sosyal sorumluluklara verilen önemdir. Değişen dünyada kullanıcı taleplerinin yanında, firmaların sosyal sorumluluk anlamında bilinçli olması da önem taşır. Çevreye verilen zararın azaltılması adına, şirketler çevre dostu uygulamalara yönelmelidir. Bu şekilde kullanıcı ile şirketler arasında bir güven ortamı oluşur.
 • Sürdürülebilir pazarlama alanında en önemli etkenlerden birisi de çevresel faktörlerdir. Firmaların üretimleri esnasında, doğa dostu uygulamalara yönelmesi kullanıcılar açısından bir artı olarak görülür. Tükenebilir kaynakların daha az kullanılması ve üretim esnasında çevre kirliliğinin en aza indirilmesi önemlidir.
 • Markalar çevre dostu uygulamalara yönelirken mevcut bütçelerini göz önünde bulundurmalıdır. Ne yazık ki günümüzde çevre dostu uygulamalara yönelmek, markalar açısından bütçe zorlayıcı olabilir. Bu gibi durumların önüne geçilebilmesi adına, markaların bütçe planlamalarını iyi yönetmeleri gerekir.

Sürdürülebilir pazarlama stratejileri oluşturulurken, markaların bu önemli kriterleri göz önünde bulundurmaları gerekir. Bu kriterler etrafında gelişen pazarlama yöntemleri daha sürdürülebilir ve kolay şekilde uygulanabilir. Birçok tüketicinin ilgisini çeken bu alan, günümüzde oldukça yaygın şekilde talep görmektedir. Markalar bu alanda kendilerini geliştirmelidir. Sonuç olarak dijital pazarlamada sürdürülebilirlik çalışmaları ile güvenilir şirket-müşteri ilişkisi sağlanabilir.

Sürdürülebilir Pazarlama Nasıl Yapılır?

Sürdürülebilir pazarlama, günümüzde birçok marka tarafından tercih edilir. Dijital pazarlamada sürdürülebilirlik çalışmaları, markaların daha profesyonel kimliklere kavuşmasını sağlar. Bu alanda çalışma yapmak isteyen markalar, şu aşamaları gerçekleştirebilir:

 • Başarılı bir ekip oluşturabilmek için alanında uzman olan pazarlama ekipleri oluşturulabilir.
 • Sürdürülebilir pazarlamayı devam ettirebilmek adına, pazarlama stratejilerinin doğru belirlenmesi gerekir.
 • Markanız için uygun bir hikaye belirleyip pazarlama ve reklam süreçleri esnasında, bu hikaye ön plana çıkarılabilir.
 • Dikkat çekici içerikler hazırlanarak, kullanıcıların dikkati marka reklamları üzerine çekilebilir.
 • Tüketiciler üzerinde ilgi çekici pazarlama yöntemleri kullanmak markaların satış oranını yükseltir.
 • Pazarlama dönüşümlerinin uzman kişiler tarafından, düzenli olarak incelenmesi gerekir.

Dijital pazarlamada sürdürülebilirlik çalışmaları, günümüzde oldukça yaygın şekilde tercih edilmektedir.

Yazıyı Dinlemek İçin;

Yorum Yap