1. Ana Sayfa
  2. E-Ticaret
  3. E-Ticarette Mesafeli Satış Sözleşmesi Temel Özellikleri Nelerdir?

E-Ticarette Mesafeli Satış Sözleşmesi Temel Özellikleri Nelerdir?

featured

Bir mal ya da hizmeti pazarlamak amacı ile kurulan ve kredi kartı ile işlem yapılan internet siteleri, e-ticaret siteleri olarak adlandırılır.

Siparişi oluştururken ödeme kredi kartı ile değil de havale yoluyla yapılıyorsa bu işlem ise mesafeli satış olarak isimlendirilir. Kapıda yapılan ödemeler de mesafeli satış kapsamında değerlendirilir.

E-ticarette mesafeli satış sözleşmesi ifadesi, satın alma işlemleri esnasında kabul edilen ve kanun gereği bulundurulması gereken sözleşmelerdir. Tüm e-ticaret sitelerinin mesafeli satış sözleşmesi bulundurma zorunluluğu bulunur. Bu sözleşmeler, satın alma esnasında tüketicinin tüm haklarını güvence altına alır. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, olumsuz durumlarda tüketicinin başvurabileceği kanunlarla korunmuş hakları açıklar.

Satış sözleşmelerinin kullanıcı tarafından kabul edilip edilmemesi serbest bırakılır. Yine de haklarını güvence altına almak isteyen kullanıcıların;

  • Üyelik Sözleşmesi,
  • Kullanım Koşulları,
  • Gizlilik Politikası gibi güvence koşullarını kullanması gerekir.

Sanal pos ya da banka işlemlerinde, kullanıcılardan bu belgeler talep edilir. Belgelerin imzalanıp hakların güvence altına alınması, bu açıdan önemlidir.

Fiziksel alışverişin kullanışlı bir alternatifi olan e-ticaret, günümüzde oldukça yaygın bir şekilde kullanılır. E-ticarette mesafeli satış sözleşmesi, alışverişleriniz esnasında mevcut sözleşmeler dahilinde güvenli alışveriş yapmanızı sağlar. Günümüz alışverişlerinin büyük bir çoğunluğu, e-ticaret üzerinden sağlanmaktadır.

Satış Sözleşmesi Nedir?

Mesafeli satış sözleşmelerini imzalamadan önce, satış sözleşmeleri hakkında bir ön bilgi olması gerekir. Borçlar Kanunu, satış sözleşmeleri hakkında net ve açıklayıcı bilgiler içermemektedir.

‘Satış sözleşmesi, satıcının, satılanın sahiplik ve ait olma ihtiyaçlarının belirlenmesi, alıcının ise buna karşılık bir bedel ödeme sözü verdiği sözleşme hükmüdür’  hükmü satışları sadece maddi eşyalar ile sınırlar. Ancak satış sözleşmeleri konusu gereği, sadece satış hükümlerini kapsamaz. Ekonomik yararlar, haklar ve parasal değere sahip her şey, satış sözleşmelerinin içeriğini oluşturur.

Satış sözleşmeleri hukuksal değerler açısından incelendiğinde, borç sözleşmesi niteliğinde olduğu görülür. Roma Hukukunda Causa Credendi olarak adlandırılan alacak sebebine dayalı kazandırıcı işlem, satış sözleşmelerinin temelini oluşturur. Satış sözleşmeleri, iki tarafa da yükümlülük verir. Bu yönüyle tarafların sorumluluklarını net bir şekilde belirler.

E-ticarette mesafeli satış sözleşmesi, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri gereğince düzenlenmiştir. Satıcı ve satın alan kişiler arasında, fiziksel bir var oluş şartı bulunmaz. Mal ya da hizmetler uzaktan pazarlama yöntemi ile kullanıcılarla buluşur.

Mesafeli Satış Sözleşmesi Nedir? Ne İçin Kullanılır?

Mesafeli satış sözleşmesi, belirlenen hükümler gereğince satış sözleşmesi grupları içerisinde yer alır. Herhangi bir fiziksel varlığa ihtiyaç duymadan taraflar arasındaki hak ve sorumlulukları belirler. Uzaktan pazarlama yöntemlerinin tümü, mesafeli satış türlerinde aktif olarak kullanılır. E-ticarette mesafeli satış sözleşmesi, belirlenen yasalara uygunluk göstermelidir.

E-ticaret olanaklarının farklılık göstermesi, bu alanda yer alan hükümlerin de değişmesine olanak sağlamıştır. Alışveriş esnasında ya da sonrasında kullanıcıların yaşayabilecekleri sorunları en aza indirmeyi hedefler. Prosedürle ilgili bilgilerin net bir şekilde alıcı ile buluşması işlemidir. Bütün e-ticaret sitelerinde, genel hükümlere uygunluk gösteren maddeler bulunmalıdır. E-ticaret siteleri, bu hükümleri kendileri belirleyemez.

29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, mesafeli satış sözleşmeleri ile ilgili en net bilgileri sunar. Mesafeli satış sözleşmelerinin kullanım alanı sadece e-ticaret siteleri değildir. Alıcı ile satıcının karşı karşıya gelmediği her durumda bu tür sözleşme çeşitleri kullanılabilir. Satıcı ile sağlayıcı arasında yapılan bu anlaşma alışveriş sırasında ve sonrasındaki tüm hükümleri düzenler.

Mesafeli sözleşme, e-ticaret dünyasında sıklıkla karşımıza çıkan bir kavramdır. Bu kavramın anlamını öğrenmek, daha güvenli alışveriş yapmamıza katkı sağlar.

Mesafeli Satış Sözleşmesi Tüketici Hakları

Mesafeli sözleşmelerin tümünde, geniş bir haklar alanı bulunur. Bu alan kapsamında tüketicilerin alışverişleri ve alışveriş kapsamındaki hakları koruma altına alınır.

Mesafeli satış sözleşmesi tüketici hakları şu şekilde sıralanabilir:

  • Satıcıların ya da sağlayıcıların tüketiciyi ön bilgilendirme hükümleri ile bilgilendirmesi gerekir.
  • Sözleşme maddelerinin içeriğinde, belirli bir zaman aralığında cayma hakkı bulundurmalıdır.
  • Satıcıların belirlenen süre içinde, siparişleri teslim etmesi gerekir. Belirlenen süre içinde teslimatı gerçekleştirilmeyen ürünlerden cayma hakkı bulunur.
  • Malın taşınma işlemleri esnasında zarar görmesinden, alıcı sorumludur. Bu esnada meydana gelen zararların giderilmesi, yeni ürün tedariki gibi konular alıcının yükümlülükleri kapsamında değerlendirilir.

Satıcıların Alıcıları Bilgilendirme Yükümlülüğü

Tüketiciler, mesafeli satış hükümleri uygulanmadan önce sözleşme hükümleri kapsamında bilgilendirilmelidir. Satıcıların bu alanda, bağlayıcı zorunlulukları bulunur. E-ticarette mesafeli satış sözleşmesi, bilgilendirilmesi zorunluluk kapsamında yer alan bilgileri kapsar. Yönetmeliğin 5. maddesi, bu maddelerin hangi kapsamda olduğu konusunda hükümleri içerir.

Yönetmelikte geçen maddeler ile ilgili, alıcının bilgilendirilmesi zorunludur. Satıcı ya da alıcı mesafeli satış sözleşmeleri ile ilgili yanlış ya da eksik bilgilendirilmişse sözleşme hükümleri geçersiz sayılır. Satış esnasında ya da sonrasında doğabilecek tüm ek masraflar da sözleşme bilgilendirme metninde yer almalıdır. Tüketiciye yapılan ön bilgilendirmelerin kanıtlanması, tamamen satıcı yükümlülükleri içerisinde yer alır. Eksik yapılan bilgilendirmelerin sorumluluğu satıcı sorumluluğundadır.

Tüketicinin yaptığı ya da süreç içinde yapmakla yükümlü olduğu ödemelerin tümü, satıcı tarafından net bir şekilde belirlenmelidir. Bu ödemelerin içeriği, mesafeli satış sözleşmesi hükümleri içerisinde de yer almalıdır. Eksik bilgilendirmeler, alıcıların yanlış yönlendirmelerine sebep olabilir. Bu durumda alıcılar, satıcı tarafından para iadesi ya da farklı zarar teminatı yollarına gidebilir.

Mesafeli Satış Sözleşmesi Cayma Hakkı

Mesafeli satış sözleşmeleri, net bilgiler içermelidir. Tüm alıcılar, 14 gün içinde herhangi bir sebep göstermeden ve ödeme yapmadan sözleşmeleri iptal etme hakkına sahiptir. Mesafeli satış sözleşmesi cayma hakkı, satış sözleşmelerinin en temel haklarından birisi sayılır.

Cayma süresinin başlangıç tarihi, tüketicilerin ya da tüketicileri temsil eden kişilerin malı teslim alması ile başlar. Tüketici, sözleşmeyi imzaladığı günden itibaren malı teslim almasına kadar geçen süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı, sözleşme hükümleri içinde açık ve net olarak belirtilmelidir. Bu şekilde, yaşanacak kafa karışıklıklarının da önüne geçilmiş olur.

Tüketici, cayma hakkını kullanacağını bildirmesi üzerine, on gün içinde malı satıcıya geri göndermek zorundadır. Belirlenen süre içinde gönderilmemiş ürünleri, satıcı isterse teslim almayabilir. Bununla ilgili herhangi bir sorumluluğu ya da cezai işlemi bulunmaz.

Malın satıcıya geri ulaşması durumunda, satıcı on gün içinde para iadesi yapmakla yükümlü olur. Bu ödemelerin, tüketici için herhangi bir masraf oluşturmaması ve günü içinde tüketiciye ulaşması gerekir. Aksi durumda, tüketici tarafından şikayet edilebilir.

Malın Taşınması Konusunda Satış Sözleşmesi Hükümleri

29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, ürünlerin taşınması esnasında görülen zararlar ile ilgili net bilgilendirmeler yapar.  İlgili yönetmeliğin 17. maddesi gereği, malın tüketiciye teslim aşamasında görülen her zarardan satıcı sorumludur. Tüm hasar bedellerini satıcı karşılamak zorundadır. Bu hükümler içinde, kargo firmasında gördüğü hasarlar da yer alır.

Malın geri iade edilmesi durumlarında, tüketicilere herhangi bir mali yükümlülük yansımaz. Tüm ödemeler satıcı tarafından gerçekleştirilmek zorundadır. Cayma hakkı konusunda eksik bilgilendirilen tüketiciler, bunu tüketici haklarına bildirmelidir. Bu şekilde, yaşanacak sorunlarda aktif söz hakkı elde etmiş olurlar. Bu durum tüketici açısından incelendiğinde, tüketiciler satış sözleşmesi bilgilendirmeleri konusunda yaptıkları her işlemi belgelemek zorundadır.

Yazıyı Dinlemek İçin;

Yorum Yap

Yorum Yap